Do jakiego specjalisty się zgłosić?
Pomimo zwiększającej się powszechnie świadomości dotyczącej leczenia zaburzeń emocjonalnych nadal wielu pacjentów ma wątpliwości dotyczące kwalifikacji oraz możliwości leczenia, posiadanych przez konkretnych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Artykuł ma na celu przybliżenie sylwetek psychiatów, psychologów oraz psychoterapeutów oraz wyjaśnienie jaka jest ich rola w poprawie zdrowia swoich pacjanców i jakim drogami do niej dochodzą.

Psychiatra
Aby zostać spacjalistą psychiatrii należy ukończyć studia medyczne oraz specjalność z psychiatrii. Uprawnienia posiadane przez lekarza psychiatrę dają możliwość farmakologicznego leczenia pacjantów.Podczas wizyty psychiatra wraz z pacjantem mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego. Często dzieje się tak kiedy obajawy z jakim zgłasza się pacjent są dla niego bardzo dotkliwe i utrudniają codzienne funkcjonowanie. Przyjmowane przez pacjentów leki mają na celu zmniejszenie dyskomfortu, w zależności od zgłaszanych problemów mogą służyć zmniejszeniu lęków, zniwelowaniu problemy ze snem, podniesieniu nastrój. Jednak ich stosowanie nie jest wystarczające aby zrozumieć źródło przeżywanych trudności. Aby poznać źródło problemu warto udać się na wizytę do psychoterapeuty.

Psychoterapeuta
Psychoterapeuta jest osobą, która oprócz studiów wyższych, na kierunku humanistycznym, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii, co daj jej kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii czyli długoterminowej pomocy w formie regularnych spotkań.

Psycholog
Psychoterapeuta może być także psychologiem, jednak nie jest to konieczne. Psycholog to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie. Tytuł magistra psychologii daje możliwość udzialnia pomocy psychologicznej, poprzez diagnozowanie pacjentów, poradnictwo, przeprowadzanie testów, wydawanie opinii.

Leczenie
W zależności od uciążliwości odczuwanych objawów pacjenci decydują się na rozpoczęcie leczenia farmakologicznego lub rezygnują z tej możliwości. Kiedy objawy są niewielkie lub przyczyna problemów leży w relacjach międzyludzkich i leczenie nie jest konieczne, zasadne wydaje się rozpoczęcie psychoterapii. Celem psychoterapii jest zrozumienie przyczyny przezywanych problemów i zbudowanie umiejętnosci radzenia sobie z nimi. Początkiem psychoterapii jest zwykle wizyta konsultacyjna, na której pacjent opowiada o swoich trudnościach a psychoterapeuta próbuje uzyskać informacje potrzebne do postawienia wstępnej diagnozy problemu. Często jednak pacjancie nie decydują się na wizytę konsultacyjną. Wielu pacjentów, którzy przez długi czas leczą się famakologiczne nie decyzuje się na przyglądania się sobie i podejmowania próby zrozumienia swoich stanów na psychoterapii.