Jak pomóc osobie bliskiej z otępieniem?

2017-09-19T13:15:10+00:00

Informacja o diagnozie otępienia w naszej rodzinie budzi niepokój, obawy i nadzieję, że być może postawiona diagnoza okaże się błędna. Z czasem, kiedy zaczynamy przyjmować otrzymana diagnozę do wiadomości skłania nas to do poszukiwania