Terapia młodzieży2017-09-19T13:05:14+00:00

Zbuntowany nastolatek

kiedy szukać pomocy u specjalisty?

Młodzi ludzie na różny sposób radzą sobie z tym okresem rozwojowym, jedni poprzez bezkonfliktowe życie z rodzicami, inni przez intensywne aktywności towarzyskie czy uczestnictwo w wielu zajęciach poza szkolnych, jeszcze inni  izolując się oraz odcinając od rówieśników lub eksperymentując ze środkami psychoaktywnymi. Kiedy należy się niepokoić o dorastającego adolescenta?

Zadaj pytanie

dotyczące psychoterapii młodzieży

Przed rozpoczęciem psychoterapii rodzic lub opiekun prawny nastolatka musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie psychoterapii. Kontakt terapeutyczny zarówno osoby dorsołej jak i nastolatka jest objęty tajemnicą. Treści, które przekazuje nastolatek podczas sesji pozstają w gabinecie. Kiedy rodzice mają potrzebę skonsultowac się z psychoterapeutą w związku z trawająca psychoterapią ich dziecka, spotkanie odbywa się na zasadach uzgodnionych przez zaangażowane strony i z poszanowaniem tajemnicy terapii.

Sytuacją zwalniającą psychologa/psychoterapetę z utrzymania tajemnicy zawodowej jest sytuacje poważniego zagrożenia zdrowia i życie pacjenta lub innych osób. Jednak ta zasada dotyczy w równym stopniu pacjentów młodzieżowych jak i dorosłych.

Jeśli osoba poniżej 18 roku życia chce skorzystać z psychoterapii konieczna jest zgoda rodzica. Na pierwsze konsultacje nastolatek przychodzi z rodzicami lub jednym rodzicem. Psychoterapeuta rozmawia z nimi o powodach zgłoszenia, słucha perspektywy nastolatka oraz tego jak problem nastolatki widzi rodzic. Jeśli rodzic zgadza się na współpracę nastolatka z psychoterapeutą po wstępnych konsultacjach, omówiniu zgłaszanego problemu i zakwalifikowaniu do psychoterapii rozpoczyna się psychoterapia. Na kolejne sesje nastolatek przychodzi samodzielenie, obecnośc rodzica nie jest już potrzebna.

Skorzystanie z porady i wsparcia psychologa jest możliwe w szkole, gdzie każdy z uczniów może  skorzystać ze spotkania z psychologie szkolnym. W takiej sytuacji nie jest konieczna wcześniejsza zgoda wyrażona przez rodzica.

Psycholog jest to osoba, która ukończyała 5-letnie studia magisterskie.Psycholog może udzielać pomocy psychologicznej, poprzez diagnozowanie, udzielanie porad, przeprowadzanie testów, wydawanie opinii. Psychoterapeuta to osoba, która oprócz studiów wyższych, na kierunku humanistycznym, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii, co daje możliwość do prowadzenia psychoterapii czyli długoterminowej pomocy w formie regularnych spotkań.

Krótko o psychoterapii

Artykuły z dziedziny psychologii i psychoterapii

W jakich trudnościach może pomóc psychoterapia?

Kiedy warto skorzystać z konsultacji u psychoterapeuty? Motywacja do podjęcia psychoterapii pojawia się z różnych przyczyn. Powodem może być odczuwane cierpienie, dyskomfort, brak satysfakcji lub dotkliwe objawy o charakterze psychosomatycznym

cialis 20

Go to Top