Na konsultacje często trafiają osoby, które relacjonują dużą emocjonalność oraz trudności w nawiązaniu długotrwałego i satysfakcjonującego związku. Opisują się, jako osoby nadwrażliwe, przeżywające bardziej, mocniej niż inni.

Charakterystyka taka może mieć związek z występowaniem u takich pacjentów zaburzeń osobowości.

Istotną cechą osób cierpiących na zaburzenie osobowości jest niestabilność emocjonalna, mała świadomość przeżywanych emocji oraz brak akceptacji dla ich przeżywania.

Osoby z zaburzeniami osobowości często doświadczają silnych i zmiennych emocji, których źródeł nie potrafią zrozumieć. Brak akceptacji swoich przeżyć może doprowadzać do tłumienia emocji i ciągłego zmniejszania się własnej samoświadomości.

Trudności w kontrolowaniu swoich intensywnych reakcji emocjonalnych oraz nieumiejętności wyrażania ich w akceptowany społecznie sposób ma negatywny wpływ na zdolność do nawiązywania bliskich relacji, jest tez przyczyną wchodzenia w niestabilne i burzliwe relacje interpersonalne. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości mają problem w realistycznej ocenie siebie i innych. Przeżywają skrajne emocje od samooskarżania się do oskarżania innych, które doprowadzają ich do impulsywnych zachowań, które mogą być agresywne wobec innych lub wobec samego siebie.