Jak pomóc osobie bliskiej z otępieniem?

Informacja o diagnozie otępienia w naszej rodzinie budzi niepokój, obawy i nadzieję, że być może postawiona diagnoza okaże się błędna. Z czasem, kiedy zaczynamy przyjmować otrzymana diagnozę do wiadomości skłania nas to do poszukiwania