Czym różnią się nurty psychoterapeutyczne?

Psychoterapeuci pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych, które opierają się na odmiennych od siebie założeniach i kładą nacisk na inne aspekty mające znaczenie w leczeniu. Poniżej krótki opis szkół i podejść do psychoterapii, który ma na