Psychoterapeuci pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych, które opierają się na odmiennych od siebie założeniach i kładą nacisk na inne aspekty mające znaczenie w leczeniu. Poniżej krótki opis szkół i podejść do psychoterapii, który ma na celu przedstawienie dostępnych podczas szukania specjalisty ścieżek.

Psychoterapia psychoanalityczna
Wywodzi się z psychoanalizy, z która związana jest z osobą Zygmunta Freuda. Celem psychoterapii psychoanalitycznej jest poznanie i zrozumienie siebie. Zakłada on, że człowiekiem kierują oprócz świadomych motywów także wewnętrzne i nieświadome mechanizmy, potrzeby i konflikty. Terapeuta stara się zrozumieć jak działa umysł pacjenta i jaki nieświadome dla pacjenta motywy działają niszcząco na jego życie. Kładzie także nacisk na przyglądanie się relacji terapeutycznej która rozumiana jest jako odtworzenie ważnych relacji w życiu pacjenta. Sesje podczas terapii psychoanalitycznej odbywają się od 2 do 5 razy w tygodniu. Nie ustala się z góry długości trwania terapii.

Psychoterapia psychodynamiczna
Psychoterapia psychodynamiczna łączy ze sobą wiedzę z dziedziny psychiatrii oraz psychoanalizy. Celem terapii jest zrozumienie sposobów widzenia i rozumienia przez pacjenta otaczającego go świata. W trakcie trwania terapii rozszerza się perspektywa widzenia siebie i swojej sytuacji. Pacjent ma możliwość na nowo zdefiniować siebie w różnych rolach. Efektem terapii jest dostrzeżenie nowych możliwości i rozwiązań a także odmienny od dotychczasowego sposób przeżywania relacji z innymi oraz swojej sytuacji życiowej. Psychoterapeuta podczas sesji nie wyznacza konkretnych tematów, które pacjent powinien poruszyć. Zachęca pacjenta do dzielania się tematami, które w danym momencie wydają się pacjentowi istotne lub które zajmują jego myśli.W trakcie trwania psychoterapii psychodynamicznej ważną rolę odgrywa relacja, która tworzy się pomiędzy pacjentem a terapeutą. Staje się ona także tematem rozmów podczas sesji, może stanowić ważną informację o sposobie przeżywania relacji z innymi ludźmi. Psychoterapia najczęściej odbywa się od 1 do 2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii nie jest określany z góry. W trakcie trwania procesu leczenia terapeuta i pacjent wspólnie weryfikują zmiany, które następują podczas terapii i redefiniują wyznaczone cele.

Psychoterapia systemowa
Systemowe podejście do terapii zakłada, że nie da się zrozumieć funkcjonowania jednostki bez zrozumienia systemu w jakim funkcjonuje. Analizowanym systemem najczęściej staje się rodzina, w której wszyscy członkowie mają na siebie wpływ i wzajemnie na siebie oddziaływują. Podejście systemowe najczęściej stosowane jest w terapii par i rodzin. Najczęściej w terapii systemowej bierze udział

Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Podejście poznawczo-behawioralne kładzie nacisk na trudności doświadczane w danym momencie przez osobę zgłaszająca się na terapię. Celem terapii jest zmiana sposobu myślenia i zmiana zachowania. Wspólnie z terapeuta analizowane są powiązania między myślami, emocjami zachowaniami. Współpraca z terapeutą pozwala na nauczenie się nowych umiejętności, które zapobiegają nawrotom problemów.

Zachęcam także do zapoznania się z e-bookiem “Psychoterapia po ludzku” stworzonym przez Stowarzyszenie INTRO, w którym można znaleźć więcej informacji na temat sposobów rozumienia leczenia w różnych podejściach do psychoterapii.

Niezależnie od dokonanego wyboru warto pamiętać, że decyzja o tym czy nasze problemy kwalifikują się do leczenia w określonym nurcie psychoterapii  należy do konkretnego psychoterapeuty i zostaje podjęta podczas kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych.