Co to jest superwizja?

Superwizja jest to nieodłączny element psychoterapii. Jest rodzajem
szkolenia, doskonalenie warsztatu pracy terapeuty. Każdy
psychoterapeuta, aby zapewnić swoim pacjentom jak najbardziej
efektywny proces terapeutyczny poddaje swoją pracę superwizji.
Polega ona na spotkaniu z bardziej doświadczonym terapeutą,
posiadającym odpowiednie kwalifikacje do tego rodzaju szkolenia.
Praca superwizyjna koncentruje się na lepszym zrozumieniu diagnozy,
ustaleń związanych z kontraktem i procesem psychoterapeutycznym.

Jaki jest cel superwizji?

Najważniejszym celem spotkań superwizyjnych jest dobro pacjenta.
Podczas superwizji omawiana jest syutacja pacjetna oraz procesy
zachodzące podczas prowadzonej psychterapii. Podczas superwizji
prowadzący terapię może znaleźć odpowiedzi na część nurtujących
pytań. Zaczyna lepiej rozumieć przyczyny swoich trudności, zauważa
nowe sposoby podejścia do napotkanych problemów. Po odbytej
superwizji terapeuta ma możliwość wprowadzenia zmian w pracy z
pacjentami. Lepsze zrozumienie procesu zachodzącego między terapeutą
a pacjentem pozwala na lepsze poprowadzenie terapii.

Podczas superwizji nie są ujawniane dane osobowe pacjenta oraz
informacje, które pozwalałyby na jego identyfikację.