Depresja – czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny

Depresja jest to zaburzenie nastroju, objawia się m. in. obniżeniem nastroju,
smutkiem, utratą energii i zainteresowań. Najczęściej spotykany podział depresji uwzględnia
źródło powstawania depresji jako wewnętrze lub zewnętnrze. Depresja endogenna jest
wynikiem zaburzeń i braku równowagi biochemicznej w mózgu (zaburzenia w produkcji
neuroprzekaźników).
Depresja egzogenna jest rozumiana jako wypływająca z niekorzytnych wydarzeń
życiowych oraz dotkliwych przeżyć.

Jednym ze źródeł depresji są czynniki genetyczne. Oznacza to, że historia
występowania depresji w rodzinie może zwiększać szansę na jej występowanie u
poszczególnych osób.

Psychoterapia metodą leczenia depresji

Najczęściej pacjenci trafiają do gabinetu na psychoterapię z objawami depresji
podając jako przyczynę niekorzystne wydarzenia życiowe, niepowodzenia w relacjach
osobistych, zawodowych lub zauważając długatrwałe negatywne oddziaływania na ich
myślenie o sobie wydarzeń z przeszłości. Często towarzyszy temu także poczucie
bycia nadwrażliwym, słabym i niedostosowanym lub uczucie pustki.

Z punktu widzenia diagnozy psychoterapeutycznej ważne jest zauważenie i
zrozumienie indywidualnych, jednostkowych przyczyn objawów depresyjnych. Sposób
odbierania rzeczywistości, interpretacja zachowań ludzi wokół oraz obraz nas
samych to znaczące elementy wpływające na kształtowanie się reakcji emocjonalnych każdego człowieka.
Podczas gdy jedna osoba na utratę pracy zareaguje brakiem motywacji, załamaniem,
obniżenim nastroju oraz niemożnością działania, inna, pomimo smutku i zawodu,
będzie w stanie znaleźć siłę do poszukiwania nowego miejsca pracy lub
potraktuje to jako okazje do zmiany swoich planów zawodowych.
Odwołując się do powyższego przykładu można założyć, że depresja nie jest prostym
wynikiem niekorzystnych sytuacji życiowych ale ma na nią wpływ nasza osobowość,
sposób odbierana rzeczywistości oraz przeżywania zdarzeń.

Dokonaj wstępnej samoodiagnozy

Poniżej zamieszczam plik ze Skalą Depresji Becka. Test ten pomaga rozpoznać objawy
depresji. Jednak jest on narzędziem pomocniczym i nie zastąpi wizyty u
specjalisty. Jeśli wynik testu wskazuje na występowanie epizodu depresji zachęcam
do umówienia się na wizytę do lekarza psychiatry i/lub do psychoterapeuty.