Katarzyna Puczyńska-Kryk

Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychodynamiczną. W 2011 roku uzyskałam tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2014 roku ukończyłam z dyplomem psychoterapeuty psychodynamicznego Całościowy 5-letni Kurs Socjoterapii, Treningu Interpersonalnego i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Od 2013 roku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Aktualne działania zawodowe

Obecnie pracuję z pacjentami dorosłymi w moim gabinecie przy ul. Jesionowej we Wrocławiu. Pracuję w nurcie psychodynamicznym w wymiarze jednej lub dwóch sesji tygodniowo. Prowadzę psychoterapię w oparciu o metodę leczenia zaburzeń osobowości TFP (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu), w której obecnie szkolę się i superwizuję.

Mój warsztat psychoterapeutyczny

Od początku kariery zawodowej swoją pracę poddawałam superwizji. Uczestniczę w regularnej superwizji indywidualnej (od roku 2013) oraz superwizji grupowej (od roku 2015), które prowadzone są przez Certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychodynamiczne Superwizorów, dydaktyków Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W pracy z pacjentami kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. Rozwijam swój warsztat pracy poprzez udział w seminariach naukowych, konferencjach oraz innych wydarzeniach poświęconych psychoterapii i leczeniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wykształcenie

2020 – obecnie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Specjalizacja z psychologii klinicznej
2018 – 2019 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Przygotowanie Pedagogiczne (studia podyplomowe)
2010 – 2012 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie – Socjoterapia (studia podyplomowe)
2009 – 2014 Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego i Szkoła Psychoterapii
Psychoterapia
2006 – 2011 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Psychologia

Doświadczenie zawodowe

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, udzielając różnego rodzaju pomocy psychologicznej. Pracowałam, prowadząc grupy socjoterapeutyczne oraz zajęcia psychoedukacyjne. Udzielałam wsparcia rodzicom i opiekunom, prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z zakresu umiejętności wychowawczych. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne w studium policealnym z zakresu psychologii (m.in. psychologii rozwojowej, zaburzeń rozwojowych u dzieci, kontaktu z pacjentem).

Przez osiem lat byłam także mocno związana z działaniem jednej z wrocławskich organizacji pozarządowych, Stowarzyszeniem Ocalić Szansę. Głównym obszarem działań Stowarzyszenia było wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie pracy w organizacji miałam szansę nawiązać współpracę i realizować działania z wieloma fundacjami oraz instytucjami (m.in. Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę), które mają istotny wkład w działalność psychoedukacyjną. W tym okresie miałam także przyjemność uczestniczyć w tworzeniu i realizacji 3-letniego autorskiego projektu Stowarzyszenia Ocalić Szansę, który dotyczył stworzenia Przedszkola Socjoterapeutycznego dla dzieci z trudnościami w rozwoju społeczno-emocjonalnym.

Pracowałam też w placówkach publicznych, przeprowadzając diagnostykę psychologiczną, poradnictwo oraz prowadząc indywidualną psychoterapię osób dorosłych.

  • Niepubliczne Przedszkole “Mikołajek (4 lata) – prowadzenie terapii rozwijającej funkcjonowanie poznawcze oraz społeczno-emocjonalne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, afazją, z diagnozą spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla przedszkolaków.
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego SZOZ Praxis-Duo (5,5 roku) – prowadzenie poradnictwa psychologicznego, przeprowadzanie badań diagnostycznych (funkcjonowania poznawczego i neuropsychologicznego), kwalifikowanie do psychoterapii, prowadzenie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym.
  • Policealne Studium KADRA we Wrocławiu (2 lata) – prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie wykładów oraz warsztatów z zakresu psychologii, psychologii rozwoju dziecka, kontaktu z klientem/pacjentem, sposobów radzenia sobie ze stresem, skutecznych metod uczenia się.
  • Punkt Wychowania Przedszkolnego “Tęczowa Przystań” (3 lata) – prowadzenie zajęć wspierających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 2,5 – 5 lat, prowadzenie działań psychoedukacyjnych dla rodziców i opiekunów podopiecznych, tworzenie indywidualnych planów pracy, uczestnictwo w grupowych superwizjach pracy zespołu przedszkolnego.
  • Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Ocalić Szansę (6 lat) – współprowadzenie i prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, udzielanie wsparcia rodzinom, prowadzenie działań psychoedukacyjnych dla rodziców i opiekunów podopiecznych, przeprowadzanie interwencji kryzysowych, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi, uczestnictwo w superwizjach zespołu socjoterapeutycznego.
  • Staż w NZOZ Amicur we Wrocławiu (4 miesiące) – prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychoterapii psychodynamicznej.
  • Staż w Stowarzyszeniu Ocalić Szansę we Wrocławiu (2 lata) – współprowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, współprowadzenie wakacyjnych obozów socjoterapeutycznych, uczestnictwo w warsztatowej i superwizyjnej grupie stażowej.
  • Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (1 rok) – prowadzenie konsultacji psychologicznych dla studentów, prowadzenie warsztatów dla studentów, uczestnictwo w grupie superwizyjnej.
zobacz ofertę
skontaktuj się