Cennik wizyt

Katarzyna Puczyńska – Kryk
psycholog / psychoterapeutka psychodynamiczna

Konsultacja psychologiczna – spotkanie mające na celu zapoznanie się terapeuty z problemem pacjenta, jego oczekiwaniami wobec specjalisty, oraz określenie możliwych dróg udzielenia mu pomocy; zazwyczaj dwa lub trzy spotkania konsultacyjne są wystarczające, aby sprecyzować problem pacjenta oraz podjąć decyzję o rozpoczęciu psychoterapii.

Psychoterapia dorosłych – regularne spotkania, raz lub dwa razy w tygodniu podczas, podczas których realizowany jest cel ustalony na wcześniej odbytych konsultacjach.

200 zł – 50 minut  konsultacji lub poradnictwa;

200 zł – 50 minut psychoterapii indywidualnej;